Hamlaan, Dronten

Uitbreiding bedrijfshal en renovatie gebouwen

In 2018 hebben we deze beddrijfshal opgeleverd.

De uitbreiding is uitgevoerd met een onderheide betonvloer en is opgedeeld in een werkplaats, koelcel, voorruimte en opslag.
T.b.v. het vele vrachtverkeer is het gebouw uitgerust met een laadkuil. Deze laadkuil is voorzien van 2 docks.
De gevels van de bestaande hal zijn voorzien van nieuwe beplating, aluminium kaders en aluminium kozijnen.

Oppervlakte 51 m x 30 m = 1.530 m2
Goothoogte 7,1 m
Nokhoogte 11,2 m

Hedibouw
Noorderbaan 38
8256 PR Biddinghuizen