Colijnweg, Dronten

Nieuwbouw kistenbewaring met kantine

In 2020 hebben we deze kistenbewaring opgeleverd.

De oude schuur incl. fundering is gesloopt en geheel nieuw opgebouwd.
De kistenbewaring is uitgevoerd met een onderheide betonvloer en is opgedeeld in 3 cellen.
In totaal kunnen er 1200 kisten bewaard worden.
De gevels van de voorruimte en kantine zijn deel uitgevoerd in prefab betonelementen met steenmotief.

Oppervlakte 48 m x 22 m = 1.056 m2
Goothoogte 6 / 8,5 m
Nokhoogte 9 / 12,4 m

Hedibouw
Noorderbaan 38
8256 PR Biddinghuizen